Program Delta-NEM slouží již témeř 15 let znalcům a odhadcům v oboru oceňování nemovitostí. Oceňuje podle všech vyhlášek o cenách nemovitostí počínaje vyhláškou č. 178/1994 Sb. po současnost. Obsahuje rozšiřující modul tržního oceňování a stanovení tržního nájemného. Tržní verze programu umožňuje napojení databázi obvyklých cen ve stavebnictví (THU) firmy RTS. Konkurenční produkty předčí přehledností, snadností úžívání i použitím nejnovějších technologií, které mohou práci značně usnadnit.

Mnoho užitečných informací naleznete v Dokumentaci, sekci Časté dotazy.

Data z internetu přímo do posudku

 • Napojení na systém MoniT, který obsahuje údaje o tržních cenách více než 800 000 nemovitostí.
 • Úplné informace z katastru nemovitostí pohodlně v programu:
  • Program automaticky načte obsah LV podle zadaného čísla. Případně dokáže LV vyhledat na základě adresy nemovitosti.
  • Výměry a zatřídění všech pozemků se stisknutím jednoho tlačítka přenesou do posudku – pozemky oceníte během několika sekund!
  • Katastrální mapa jako příloha.
 • Fotografie nemovitosti se sama stáhne z Google Stree View.
 • Podrobné informace o cenových mapách:
  • Informace o datech platnosti.
  • Automatické vyhledání ceny pozemku, pokud to cenová mapa na internetu umožňuje.
  • Kopie cenové mapy jako příloha, pokud je na internetu dostupná.
 • Úplné informace z Malého lexikonu obcí.
 • Informace o sousednostech katastrálních území pro automatizované ocenění pozemků.
 • Kdykoli program vylepšíme nebo doplníme, při následujícím spuštění Vám program automaticky nabídne aktualizaci. Veškeré aktualizace (i z důvodu změny vyhlášky) jsou zdarma v rámci licenčního poplatku.

Vše přehledně po ruce

 • Program zobrazuje vyčerpávajícím způsobem veškeré mezivýsledky výpočtu, hodnoty koeficientů, součty sloupců tabulek a výsledné ceny, takže znalec má neustálý přehled o zadávaném posudku.
 • Prostým přepnutím vyhlášky dojde k přecenění nemovitosti podle jiného předpisu.
 • Možnost přesunovat a kopírovat objekty v rámci posudku i mezi posudky (např. několik znalců tak může zpracovávat části rozsáhlého posudku, které se potom spojí v jeden nebo lze měnit pořadí objektů v posudku a pod.)
 • Možnost přehledného rozdělení posudku na oddíly a variantní ocenění jedné nemovitosti v rámci jednoho posudku.
 • Možnost snadné úpravy titulní stránky a úvodní a závěrečné části posudku.
 • Možnost ovlivnit vzhled výsledného posudku úpravou stylů písma.
 • Je možné nastavit i velikosti písma na obrazovce, což umožňuje pohodlnou práci i uživatelům se slabším zrakem.
 • Je možné práci s programem kdykoli ukončit – stav neukončené práce se uloží a při opětovném spuštění program začne přesně tam, kde byla práce přerušena.
 • Vestavěný kalkulátor výměr a obestavěných prostorů umožňuje přehledné rozdělení složitějšího výpočtu na části pomocí pojmenovaných proměnných:
  • Proměnná se vytvoří prostým zapsáním jejího jména do výrazu.
  • Snadné přejmenování proměnných, možnost užití dolních indexů.
  • Lze používat přirozená matematická znaménka pro násobení, mocninu, odmocninu a π (pí).

Chci vědět víc

 • Přečtěte si co o programu říkají naši uživatelé.
 • Zdarma si stáhněte zkušební verzi, která obsahuje všechny funkce verze plné.
 • Zavolejte nám a domluvte si bezplatné předvedení programu nebo konzultaci. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky.
 • Nebo si program rovnou objednejte.