Sfairadora

  • Referenční příručka

Array_def

Definiční typ pro typ kategorie pole.
Typ složky
Název složky
Popis
item_type
Datový typ prvků sekvence.
Int
size
Počet prvků pole.
Bool
optional
Pokud je složka nastavena na TRUE, prvky pole jsou nepovinné hodnoty.
Bool optional
inline
Pokud je složka nastavena na TRUE, je datová položka uložena v paměťovém bloku pole, jinak v samostatném paměťovém bloku.
Složka nemusí být zadána, potom Sfairadora určí optimální způsob uložení automaticky.
Dref optional
org_ref
Interní položka.