Sfairadora

  • Referenční příručka

Background_info

Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
style
Styl vzorku vykresleného na pozadí. Jedna z konstant pro styly vzorku pozadí.
Color optional
fcolor
Barva vzorku, pokud je vzorek vybrán.
Color optional
bcolor
Barva pozadí.