Sfairadora

  • Referenční příručka

Border_segment_info

Typ složky
Název složky
Popis
Color optional
color
Barva rámečku.
Int optional
style
Styl rámečku. Jedna z hodnot:
0
normální čára
1
čára dvojnásobné šířky
2
dvojitá čára
Real optional
width
Šířka čáry v cm.
Int optional
align
Zarovnání čáry na pomyslnou hranici odstavce. Jedna z konstant pro zarovnání.
(Přípustné jsou jen hodnoty ALIGN_LEFT/ALIGN_TOP, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT/ALIGN_BOTTOM, ALIGN_INNER a ALIGN_OUTER.)
Real optional
distance
Vzdálenost čáry od textu. U vodorovných čar vzdálenost čáry od textu, u svislých jde o vzdálenost osy čáry.
Bool
forced
Použito jen při nastavování formátu odstavce editoru – pokud je TRUE, hodnoty se zapíše do aktuálního odstavce i když jsou nepřítomné. Použito k odstranění rámečků.