Sfairadora

  • Referenční příručka

Computed_def

Definiční typ pro typ kategorie počítaná položka.
Typ složky
Název složky
Popis
Union
getter
Načítací funkce. Data typu Enki pro funkci v jazyce Enki, nebo typu Enkidu pro šablonu v jazyce Enkidu. Pokud bude zadán jiný typ, považuje se za konstantu (konstantní funkci).
Funkce musí vracet hodnotu typu určeného položkou free_type.
Union optional
setter
Ukládací funkce. Mělo by jít o data typu Enki. Funkce má parametr val typu určeného položkou free_type.
Pokud není ukládací funkce zadána, počítaná položka bude jen ke čtení.
free_type
Typ dat, která budou získána přes tuto položku. Tj. odpovídající volný typ.
Int optional
src_id
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip
Dref optional
org_ref
Interní položka.