Sfairadora

  • Referenční příručka

Date_def

Definiční typ pro typ Date.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
year
Rok (letopočet).
Int
month
Měsíc (1 – leden, 2 – únor…).
Int
day
Den v měsíci (číslovány od 1).

Viz též