Sfairadora

  • Referenční příručka

Dispel_def

Obecný definiční objekt dispelu.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
class
Identifikátor třídy dispelu.
Union
def
Vlastní definiční objekt příslušný určené třídě dispelu. Korespondence mezi identifikátory tříd a definičními typy je uvedena v tabulce níže.
Ve složce def nemusí být nutně uložen přímo datový objekt typu uvedeného v tabulce níže, postačí, když bude obsahovat stejnojmenné položky. Nemusí rovněž obsahovat všechny položky. Nepřítomné položky budou nahrazeny implicitními hodnotami.

Tabulka identifikátorů tříd dispelů

Identifikátor
Název dispelu
Definiční typ dispelu
"LINE_EDITOR"
"TEXT_EDITOR"
"RICH_TEXT_EDITOR"
"IMAGE_EDITOR"
"SEQ_EDITOR"
"TABLE"
"BUTTON"
"CHECK_BOX"
"RADIO_BUTTON"
"VALUE_SELECTOR"
"LABEL"
"RICH_TEXT_LABEL"
"IMAGE_LABEL"
"LINEAR_GROUP"
"DISP_FOLDER"
"CARD_SET"
"HEADER_PROVIDER"
"DISP_SWITCH"
"INDIRECT_DISPEL"
"NAMED_DISPEL"
"DATA_PROVIDER"
"UNIVERSAL_DISPEL"