Sfairadora

  • Referenční příručka

Doc_info

Celková informace o formátovaném textu.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
language
Jazyk textu. Viz konstanty pro jazyky.
Doc_page_info
(viz níže)
page
Informace o stránce.

Doc_page_info

Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
paper_width
Šířka stránky v jednotkách twip (dvacetina palce).
Int optional
paper_height
Výška stránky v jednotkách twip (dvacetina palce).
Int optional
paper_size
Některá z předdefinovaných velikostí papíru. (Hodnoty odpovídají konstantám DMPAPER_… definovaným v souboru wingdi.h – např. DMPAPER_A4).
Změnou této hodnoty se automaticky změní položky paper_width a paper_height. Naopak, změna těchto dvou položek se promítne do této.
margin
Okraje papíru.
Bool optional
facing_pages
Rozlišují se levé a pravé stránky.
Int optional
gutter
Hodnota se přičte k šířce stránky u hřbetu.
Bool optional
margin_mirror
Na sudých stránkách se zamění pravý a levý okraj.
Bool optional
landscape
Tisknout na šířku.
Int optional
page_num_start
Číslo první stránky.

Viz též