Sfairadora

  • Referenční příručka

Document_definitions

Typ položek document.definitions a system.definitions. Odpovídá sekci dokumentu Definice.
Typ složky
Název složky
Popis
types
Sekvence určující obsah podsekce Datové typy
functions
Sekvence určující obsah podsekce Funkce
constants
Sekvence určující obsah podsekce Konstanty
dispels
Sekvence určující obsah podsekce Ovládací prvky
handlers
Sekvence určující obsah podsekce Handlery