Sfairadora

  • Referenční příručka

Document_presentation_def

Typ prvků sekvencí document.presentation a system.presentation. Odpovídá sekcím dokumentu Zobrazení a Definice zobrazení.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název dispelu. Musí jít o identifikátor.
Bool
open_in_window
Zobrazení je právě otevřeno v samostatném okně. Nastavením této hodnoty se okno zobrazí resp. skryje.
Bool
principal_window
Zavřením okna se zavře celý dokument.
(viz níže)
window_info
Informace o okně.
child
Vlastní definice dispelu.
String const
state
Interní položka.

window_info

Typ složky
Název složky
Popis
String
title
Titulek okna.
position
Aktuální pozice okna. Pokud není zobrazeno, pozice, na kterou bude zobrazeno. Změnou této hodnoty se okno posunuje po obrazovce.
Pokud některá souřadnice není přítomna, určuje Sfairadora sama optimální.
size
Uživatelem nastavená velikost okna. Pokud není některá souřadnice zadaná, určuje se velikost v daném směru dynamicky podle velikosti obsahu. Změnou této hodnoty se mění velikost okna.
Coord optional const
minimized_position
Pozice okna, je-li minimalizováno (pouze pro čtení).