Sfairadora

  • Referenční příručka

Document_tool_def

Typ prvku sekvencí document.tools a system.tools. Odpovídá prvku sekce dokumentu Nástroje.
Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název nástroje. Musí jít o identifikátor.
Bool
displayed
TRUE, pokud je nástroj zobrazen. Změnou hodnoty lze nástroj zobrazit resp. skrýt.
window_info
Informace o okně, ve kterém je nástroj zobrazen.
Atom
guard_data_id
Identifikátor objektu obsahujícího datovou položku, která musí být přítomna, aby byl zobrazen obsah okna nástroje.
Dref
guard_data_ref
Reference položky v rámci guard_data_id.
child
Definice ovládacích prvků nástroje.
String
state
Interní položka.