Sfairadora

  • Referenční příručka

Header_provider_def

Definiční objekt opatření záhlaví.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki
horizontal
Záhlaví a pata jsou zobrazovány vlevo a vpravo spíše než nahoře a dole.
Header_info
(viz níže)
header
Definice záhlaví.
child
Definice dispelu, u kterého jsou záhlaví a pata zobrazeny.
Int|Enki
alignment
Zarovnání dítěte. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Bool|Enki
stretch_along
Roztáhnout dítě na maximální výšku při vertikálním uspořádání resp. maximální šířku při vertikálním.
Header_info
(viz níže)
footer
Definice paty.

Header_info

Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki
place
Umístění záhlaví/paty. Jedna z konstant umístění záhlaví.
Iniciální hodnota je HP_ALWAYS_VISIBLE.
Bool|Enki
view_active
Zobrazit, jen když je dítě aktivní.
Int|Enki
alignment
Zarovnání záhlaví/paty. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Bool|Enki
child_relative_pos
Zarovnat k pozici dítěte.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
h_scroll_bar
Zobrazovat vodorovný posuvník. (Posuvník je jinak zobrazován jen, pokud je obsah větší než okno. Pokud není položka nastavena na TRUE, nebude zobrazován nikdy).
Bool|Enki
v_scroll_bar
Zobrazovat svislý posuvník.
Int|Enki
divider_style
Styl dělící čáry mezi panelem záhlaví a dítětem. Jedna z konstant stylu dělící čáry panelů.
Dělící čára se vykresluje pouze pokud je záhlaví zobrazeno v samostatném panelu (tj. není zobrazeno u dítěte).
Int|Enki optional
divider_width
Šířka prostoru pro dělící čáru.
Bool|Enki
divider_movable
Uživatel může myší měnit pozici dělící čáry.
child
Definice dispelu zobrazeného v záhlaví/patě.