Sfairadora

  • Referenční příručka

Icon_def

Definiční typ pro typ Icon.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
x
Šířka ikony.
Int
y
Výška ikony.
Bitmap|
Resource_icon
(viz níže)
icon
Běžně zobrazovaný obrázek ikony. Lze zadat buď obrázek jako hodnotu typu Bitmap, nebo odkaz na ikonu v souboru.
Bitmap|
Resource_icon optional
icon2
Obrázek zobrazovaný, když je ikona na stisknutém tlačítku a pod.

Resource_icon

Odkaz na ikonu v souboru.
Typ složky
Název složky
Popis
String
file_name
Název souboru s ikonou. Musí jít buď o soubor typu .ico, nebo o soubor, který má ikonu ve zdrojích (resources) (jako .exe nebo .dll).
Word|String optional
resource_id
Pokud je ikona ve zdrojích, zde je identifikátor zdroje (buď číslo nebo řetězec).

Viz též