Sfairadora

  • Referenční příručka

Image_editor_def

Definiční objekt editoru obrázku.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
frame_style
Styl rámečku. Jedna z konstant stylu rámečku. Přípustné jsou pouze hodnoty FRAME_NONE, FRAME_SIMPLE a FRAME_DEEP.
Pokud hodnota není zadána, rámeček se určuje automaticky podle umístění editoru.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí (vykreslovaná v prázdném prostoru mezi obrázkem a rámečkem editoru). Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky podle toho, zda lze data editovat.
Bool|Enki
min_size_opt
Obrázek nelze zmenšit pod jeho skutečný rozměr.
Bool|Enki
max_size_opt
Obrázek nelze zvětšit nad jeho skutečný rozměr.
Bool|Enki
keep_aspect_ratio
Při změně velikosti obrázku zachovávat poměr stran.
Iniciální hodnota je TRUE.
Int|Enki
stretch_blt_mode
Způsob vykreslování při změněné velikosti obrázku. Jedna z konstant režimu změny velikosti obrázku.
Iniciální hodnota je SBM_HALFTONE.
image_size
Vynucená velikost zobrazení obrázku. Pokud některé souřadnice není zadána, použije se přirozená velikost obrázku.
border
Šířka okraje mezi obsahem editoru a jeho rámečkem.
Text|Enki
mouse_event
Funkce reakce na myš. Detailní popis je uveden v kapitole reakce na myš. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Data_type_def|Enki optional
data_type
Typ, který se ukládá do datové položky. Pokud není zadán, určuje se podle typu položky.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.