Sfairadora

  • Referenční příručka

Image_label_def

Definiční objekt obrázku.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki
min_size_opt
Obrázek nelze zmenšit pod jeho skutečný rozměr.
Bool|Enki
max_size_opt
Obrázek nelze zvětšit nad jeho skutečný rozměr.
Bool|Enki
keep_aspect_ratio
Při změně velikosti obrázku zachovávat poměr stran.
Iniciální hodnota je TRUE.
Int|Enki
stretch_blt_mode
Způsob vykreslování při změněné velikosti obrázku. Jedna z konstant režimu změny velikosti obrázku.
Iniciální hodnota je SBM_HALFTONE.
Bitmap|Enki
bitmap
Zobrazovaný obrázek
image_size
Vynucená velikost zobrazení obrázku. Pokud některé souřadnice není zadána, použije se jeho přirozená velikost.
border
Šířka okraje okolo obrázku
Text|Enki
mouse_event
Funkce reakce na myš. Detailní popis je uveden v kapitole reakce na myš. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.