Sfairadora

  • Referenční příručka

Indirect_dispel_def

Definiční objekt nepřímého ovládacího prvku.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
max_recursion
Maximální hloubka rekurzivního vnoření dispelu definovaného tímtéž definičním objektem. Pokud hodnota není zadána, bere se 20.
Atom|Enki optional
data_id
Identifikátor datového objektu, v němž je definiční objekt dispelu.
Dref|Enki optional
data_ref
Reference definičního objektu.