Sfairadora

  • Referenční příručka

Inferred_seq_def

Definiční typ typu kategorie odvozená.
Typ složky
Název složky
Popis
item_type
Datový typ prvků sekvence.
Bool optional
inline
Pokud je složka nastavena na TRUE, jsou prvky ukládány v paměťovém bloku sekvence, jinak v samostatném paměťovém bloku.
Složka nemusí být zadána, potom Sfairadora určí optimální způsob uložení automaticky.
Seq(definice báze)
(viz níže)
bases
Seznam bázových (zdrojových) sekvencí.
Seq_filter_def optional
filter
Definice filtru sekvence.
Seq_order_def optional
order
Definice uspořádání sekvence.
Seq_unicity_def optional
unicity
Definice jednoznačnosti sekvence.
Union optional
inserter
Vkládací funkce. Pokud je položka zadána, měla by být typu Enki. Typ Enkidu nedává smysl, ostatní typy by se braly jako konstanty, což zde rovněž nedává smysl.
Viz poznámky u popisu sekvence.
Union optional
remover
Vyjímací funkce. Platí analogicky informace k vkládací funkci.
Int optional
src_id
Složka doplňkových informací analytického typu. Informace náležejí vkládací a vyjímací funkci a referencím ve filtru.
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip
Dref optional
org_ref
Interní položka.

Definice báze

Struktura definuje vlastnosti jedné bázové (zdrojové sekvence).
Typ složky
Název složky
Popis
Atom
data_id
Název objektu, ve kterém je zdrojová sekvence.
Dref
data_ref
Reference zdrojové sekvence v rámci výše identifikovaného objektu.
Atom optional
data_sub_id
Název, pomocí něhož se na zdrojovou sekvenci odkazuje inserter a remover. Pokud není zadán, vygeneruje se název ve tvaru seqN, kde N je pořadové číslo zdrojové sekvence (počítáno od 1).
Bool
allow_remove
Pokud je TRUE, při odstraňování prvků ze odvozené sekvence se odstraní i příslušný prvek z této zdrojové sekvence.
Int optional
src_id
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip
Dword
dep_on
Index zdrojové sekvence, na kterém tato zdrojové sekvence závisí. Závislá sekvence je sekvence obsažená v prvku sekvence, na které závisí. Složka data_id musí být src nebo parent_src. Reference data_ref je potom relativní k prvku sekvence, na kterém závisí.
Sekvence, na které tato závisí, musí být v seznamu zdrojových sekvencí uvedena na nižším indexu, než tato.