Sfairadora

Named_dispel_def

Definiční objekt pojmenovaného ovládacího prvku.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
name
Název pojmenovaného dispelu.
param
Aktuální hodnota parametru. Pokud je skutečnou hodnotou struktura, mohou její členy být typu Enki či Enkidu – potom se převedou na počítané položky.
Seq(Named_dispel_data_info) optional
(viz níže)
data_info
Přiřazení skutečných datových položek.

Named_dispel_data_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki optional
data_id
Identifikátor datového objektu.
Dref|Enki optional
data_ref
Reference dat.