Sfairadora

  • Referenční příručka

Rect

Obdélník rovnoběžný s osami souřadného systému s celočíselnými souřadnicemi.
Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
left
Souřadnice levého okraje.
Int optional
top
Souřadnice horního okraje.
Int optional
right
Souřadnice pravého okraje (první bod, který již vpravo do obdélníku nenáleží).
Int optional
bottom
Souřadnice spodního kraje (první bod, který již ve spodu do obdélníku nenáleží).
Pravá a dolní souřadnice udává body, které jíž do obdélníku nenáleží. Z toho plyne, že odečtením levé souřadnice od pravé se získá šířka obdélníku a obdobně odečtením horní od dolní výška.