Sfairadora

Rich_cformat_info

Informace o aktuálním formátu znaků. Pro rychlé zjištění či změnu formátu jsou určeny položky style a char_attr.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool
lock_cformat
Při pohybu kurzoru po textu neaktualizovat formát v této struktuře podle formátu znaku. Nově napsané znaky pak dostanou formát udaný v této struktuře bez ohledu na okolní formátování.
default_cformat
Formát, který editor používá pro stanovení jinak neurčených atributů formátu znaků.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
cformat
Aktuální znakový formát na znaku s kursorem, resp. označených znaků. Tento formát se nastavuje nově napsaným znaků. Pokud jsou označeny znaky s různým formátem, jsou zde nastaveny pouze společné atributy.
org_cformat
Znakový formát načtený ze znaku, na kterém je kurzor, resp. z označených znaků. Pokud vnějším zásahem není složky cformat změněna, je stejná s touto hodnotou. Tato položka se použije pro určení rozdílu mezi původním formátem a nově nastaveným formátem.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
Bool
additive
Určuje, jestli rozdíl mezi položkou cformat a org_cformat je aditivní – tj. jestli lze formát cformat získat z org_cformat přidáním atributů (viz operátor | (spojení formátů znaků)).
cformat_def
Hodnota stejná jako v položce cformat, ale rozvinutá do definičního objektu formátu znaků.
String
style
Aktuální znakový styl. Položka slouží k přímému zobrazení a změně stylu.
Hodnota se synchronizuje s obsahem položek cformat a cformat_def.
char_attr
Aktuální atributy znakového formátu v případě potřeby doplněné o atributy z položky default_cformat.