Sfairadora

  • Referenční příručka

Rich_pformat_info

Informace o aktuálním formátu odstavce. Pro rychlé zjištění či změnu formátu jsou určeny položky style, par_attr a char_attr.
Typ složky
Název složky
Popis
pformat
Aktuální formát odstavce s kursorem, resp. označených odstavců. Pokud jsou označeny odstavce s různým formátem, jsou zde nastaveny pouze společné atributy.
org_pformat
Odstavcový formát načtený z odstavce, na kterém je kurzor, resp. z označených odstavců. Pokud vnějším zásahem není složky pformat změněna, je stejná s touto hodnotou. Tato položka se použije pro určení rozdílu mezi původním formátem a nově nastaveným formátem.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
Bool
additive
Určuje, jestli rozdíl mezi položkou pformat a org_pformat je aditivní – tj. jestli lze formát cformat získat z org_pformat přidáním atributů (viz operátor | (spojení formátů odstavců)).
pformat_def
Hodnota stejná jako v položce pformat, ale rozvinutá do definičního objektu formátu znaků.
String
style
Aktuální odstavcový styl. Položka slouží k přímému zobrazení a změně stylu.
Hodnota se synchronizuje s obsahem položek pformat a pformat_def.
par_attr
Aktuální atributy odstavcového formátu. Nepřítomné hodnoty atributů jsou doplněny standardními.
char_attr
Aktuální atributy standardního znakového formátu odstavce. Nepřítomné hodnoty atributů jsou doplněny standardními.