Sfairadora

  • Referenční příručka

Seq_editor_def

Definiční objekt editoru sekvence.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
alignment
Zarovnání prvků editoru sekvence. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Int|Enki
space_before
Mezera před prvkem sekvence.
Int|Enki
space_after
Mezera za prvkem sekvence.
Int|Enki
delta
Odsazení prvku. Pro zarovnání doleva mezera na levém okraji, pro zarovnání doprava mezera na pravém okraji. Pro zarovnání na střed posun vůči středu – kladné hodnoty doprava, záporné doleva. Kromě zarovnání na střed jsou přípustné jen kladné hodnoty; záporné se pak interpretují jako nula.
Bool|Enki
no_remove
Zákaz odstraňování prvků.
Int|Enki optional
insert_mode
Jedna z konstant pro režim vkládání do sekvence
Pokud není hodnota zadána, určí se vhodný režim vkládání automaticky.
Data_type_def|Enki optional
insert_type
Typ vkládaného prvku. Pokud není hodnota zadána, určí se automaticky podle typu sekvence.
Int|Enki
marking
Iniciální hodnota je MARKING_ENABLE.
Bool|Enki
query_remove
Dotázat se před odstraněním prvků sekvence.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
no_user_data_transfer
Uživatel nemůže kopírovat prvky přetahováním myší.
Bool|Enki
horizontal
Editor sekvence je uspořádán horizontálně, spíše než vertikálně.
Bool|Enki
multicolumn
Pokud se prvky nevejdou do okna, zobrazí se ve více sloupcích.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí. Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.
border
Šířka okraje okolo oblasti s prvky sekvence.
Int|Enki
row_line
Styl čáry mezi prvky sekvence. Jedna z konstant stylu čáry.
Int|Enki
column_line
Styl čáry mezi sloupci, pokud je povoleno vícesloupcové zobrazení. Jedna z konstant stylu čáry.
Int|Enki
row_space
Velikost mezery mezi prvky sekvence. Má-li být mezi prvky vykreslována čára, musí mezi nimi být dostatečná mezera.
Int|Enki
column_space
Velikost mezery mezi sloupci, pokud je povoleno vícesloupcové zobrazení. Má-li být mezi sloupci vykreslována čára, musí mezi nimi být dostatečná mezera.
Seq(Sctl_def)
sctl_info
Informace o zarovnávání podřízených dispelů. Viz Zarovnávání dispelů
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
Atom|Enki
data_sub_id
Název, pod kterým budou poskytovány prvky sekvence dispelům, které tyto prvky editují.
child
Vzor dispelu pro editaci prvku.