Sfairadora

  • Referenční příručka

Seq_order_def

Sekvence určující uspořádání v definičním typu sekvence a odvozené sekvence. Prvek sekvence je následující struktura:
Typ složky
Název složky
Popis
Dref
data_ref
Reference na složku prvku sekvence, podle které se sekvence uspořádává. Reference je relativní k prvku sekvence.
Dword optional
cmp_param
Parametr upřesňující porovnání. Nyní nepoužit.
Bool
ascending
Pokud je TRUE, jde o vzestupné uspořádání. Iniciální hodnota je TRUE.