Sfairadora

  • Referenční příručka

Struct_def

Definiční typ typu kategorie struktura.
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(definice položky)
(viz níže)
items
Seznam položek struktury.
Dref optional
org_ref
Interní položka.

Definice položky

Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název složky. Musí jít o identifikátor.
type
Typ složky.
Bool
optional
Pokud je složka nastavena na TRUE, jde o nepovinnou položku struktury.
Bool optional
inline
Pokud je složka nastavena na TRUE, je datová položka uložena v paměťovém bloku struktury, jinak v samostatném paměťovém bloku.
Složka nemusí být zadána, potom Sfairadora určí optimální způsob uložení automaticky.
Bool
hidden
Skrytá složka struktury. Pro skrytou složku nevytváří universální ovládací prvek odpovídající položku zobrazení.
Union optional
init_value
Počáteční hodnota položky definované struktury. Hodnota musí být stejného typu, jako je položka struktury. Pokud není složka init_value zadána, použije se výchozí hodnota typu definované položky.