Sfairadora

  • Referenční příručka

Sys_doc_info

Typ položky systémového dokumentu system.info.
Typ složky
Název složky
Popis
String
computer_name
Jméno počítače.
String
user_name
Jméno přihlášeného uživatele.
(viz níže)
os_version
Verze operačního systému.
Int
app_version
Verze Sfairadory. Nejvyšší bajt obsahuje hlavní číslo verze, druhý nejvyšší vedlejší číslo verze, spodní dva bajty číslo vydání.
Int
default_code_page
Kódová stránka pro kódování textů přiřazená operačním systémem právě přihlášenému uživateli.
Int
default_language
Jazyk přiřazený operačním systémem právě přihlášenému uživateli. Viz konstanty pro jazyky.
Int
monitors
Počet připojených monitorů.
Int
mouse_buttons
Počet tlačítek myši.
screen_size
Velikost obrazovky v pixelech.
h_scroll_bar_size
Velikost tlačítka se šipkou vodorovného posuvníku.
v_scroll_bar_size
Velikost tlačítka se šipkou svislého posuvníku.
virtual_screen_size
Velikost virtuální obrazovky v rámci níž jsou umisťovány monitory, pokud je jich více.
Int
measure_system
Systém měrných jednotek přiřazený operačním systémem přihlášenému uživateli.
0 metrický
1 anglický (U.S.)
Int
paper_size
Standardní velikostí papíru přiřazená operačním systémem přihlášenému uživateli.
0 US letter
1 A4
2 Legal
String
command_line
Úplná příkazová řádka použitá pro spuštění Sfairadory včetně úplné cesty k souboru sfairadora.exe na počátku.
Seq(Struct( String name, String value))
environment
Prostředí (environment), se kterým byl spuštěn proces Sfairadory. Seznam dvojic <jméno, hodnota>.
viz stránku colors
colors
Aktuální přiřazení barev pro vykreslování standardních ovládacích prvků převzaté z operačního systému.
Seq(informace o fontu)
(viz níže)
fonts
Seznam všech řezů písma (fontů) nainstalovaných na počítači.
Int
time_zone_bias
Rozdíl mezi lokálním časem a koordinovaným univerzálním časem (UTC). Údaj je v minutách.
Qword
serial_no
Sériové číslo instalace Sfairadory.
String
licence_no
Licenční číslo instalace Sfairadory.
viz stránku folders
folders
Informace o složkách na disku, do kterých je Sfairadora instalována.

os_version

Význam konkrétních hodnot lze zjistit z dokumentace ke struktuře OSVERSIONINFO na internetových stránkách msdn.microsoft.com.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
platform
Platforma Windows.
Int
major
Hlavní číslo verze.
Int
minor
Vedlejší číslo verze.

Informace o fontu

Typ prvku sekvence system.info.fonts.
Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název fontu.
Seq(Int)
code_pages
Kódové stránky dostupné v daném fontu.
Bool
true_type
Jde o true-type font.