Sfairadora

Sys_doc_state

Typ složky system.state.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool
main_window_displayed
TRUE, pokud je zobrazeno hlavní okno systémového dokumentu. Nastavením této hodnoty se hlavní okno zobrazí či skryje.
Bool
type_lock
Hodnota zámku typu dat. Viz popis sekce dokumentu Typ dat.
find_info
Informace o posledním vyhledávání (pomocí nabídky Úpravy|Najít…).
Seq(String)
recent_documents
Seznam naposledy otevřených dokumentů.
open_documents
Informace o otevřených dokumentech.
Sys_doc_help
help
Informace o stavu nápovědy.
Rich_string const
status_line_text
Text stavové řádky.