Sfairadora

  • Referenční příručka

Table_def

Definiční objekt tabulky.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki optional
local_constraints
Operace filtrování, uspořádání a odstranění duplicit nemění vlastní data, ale vytvářejí lokální pohled.
Pokud hodnota není zadána, určí se automaticky, jestli se má vytvářet lokální pohled, nebo měnit data na místě. Pokud jsou editovaná data odvozená sekvence, mění se přímo její typ, pokud normální sekvence, vytvoří se lokální pohled.
Bool|Enki
summary_on_folded
Pokud má tabulka zobrazen souhrn, při sbaleném zobrazení podřízených sekvencí zobrazovat kromě počtu prvků i souhrn.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
filter_button
Zobrazovat tlačítko filtru.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
summary_button
Zobrazovat tlačítko souhrnu.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool
init_summary_displayed
Pokud je TRUE, při prvním zobrazení tabulky se zobrazí i její souhrn.
Iniciální hodnota je FALSE.
Bool|Enki
fixed_filter
Uživatel nemůže měnit filtr.
Bool|Enki
fixed_order
Uživatel nemůže měnit uspořádání.
Bool|Enki
fixed_unicity
Uživatel nemůže měnit jednoznačnost (odstraňování duplicitních prvků).
Int|Enki
header_place
Umístění záhlaví tabulky. Jedna z konstant umístění záhlaví.
Iniciální hodnota je HP_ALWAYS_VISIBLE.
Int|Enki
footer_place
Umístění souhrnu tabulky. Jedna z konstant umístění záhlaví.
Iniciální hodnota je HP_ALWAYS_VISIBLE.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
Atom|Enki
row_sub_id
Název, pod kterým budou poskytovány podřízeným dispelům data řádku tabulky.
Iniciální hodnota je "row_data".
Atom|Enki
cell_sub_id
Název, pod kterým budou poskytovány podřízeným dispelům data buňky tabulky.
Iniciální hodnota je "cell_data".
seq_ed
Informace o editoru sekvence, který tvoří tělo tabulky.
columns
Seznam definic sloupců.
summary_data
Definice souhrnu tabulky.
Data_type_def
local_view
Výchozí lokální pohled tabulky.