Sfairadora

  • Referenční příručka

Text_editor_def

Definiční objekt textového editoru.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
frame_style
Styl rámečku. Jedna z konstant stylu rámečku. Přípustné jsou pouze hodnoty FRAME_NONE, FRAME_SIMPLE a FRAME_DEEP.
Pokud hodnota není zadána, rámeček se určuje automaticky podle umístění editoru.
Bool|Enki
no_close_volatile
Po dokončení editace neodesílat příkaz k zavření přechodného okna.
Bool|Enki
write_immediate
Průběžně ukládat editovaná text do datové položky.
Bool|Enki
no_horizontal_bounds
Editor lze opustit ve vodorovném směru.
Bool|Enki
ignore_tab
Klávesa Tab nevkládá tabulátor, ale aktivuje následující dispel.
Bool|Enki
immedate_edit
Po aktivaci se editor okamžitě přepne do režimu editace (tj. zobrazí se textový kurzor).
border
Šířka okraje mezi obsahem editoru a jeho rámečkem.
Int|Enki optional
min_char_width
Minimální šířka editoru zadaná v počtu průměrných šířek znaků použitého fontu.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Data_type_def|Enki optional
data_type
Typ, který se ukládá do datové položky. Pokud není zadán, určuje se podle typu položky.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
Atom|Enki optional
language
Pokud editor edituje funkci, ze zde zadat název programovacího jazyka (nyní má smysl pouze "Enki"). Podle této položky se určuje obsah nabídky Vložit a nápověda.