Sfairadora

Text_extent

Funkce pro měření velikosti textu pro vykreslení používá tento typ pro vrácení informace o velikost textu.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
width
Šířka textu.
Int
above
Výška textu nad základní linkou.
Int
below
Výška textu pod základní linkou.
Poznámka: součtem hodnot above a below se získá celková výška obdélníku opisujícího vykreslený text.

Viz též