Sfairadora

  • Referenční příručka

Union_def

Definiční typ pro typ kategorie sjednocení.
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(definice prvku)
(viz níže)
items
Seznam prvků, které tvoří sjednocení. Pokud je seznam prázdný, jde o neomezená sjednocení.
Dref optional
org_ref
Interní položka.

Definice prvku

Typ složky
Název složky
Popis
type
Typ, který má být členem sjednocení.
Bool optional
inline
Pokud je složka nastavena na TRUE, je datová položka uložena v paměťovém bloku sjednocení, jinak v samostatném paměťovém bloku.
Složka nemusí být zadána, potom Sfairadora určí optimální způsob uložení automaticky.