Sfairadora

  • Referenční příručka

Kontakty

Dokument Kontakty slouží k ukládání jmen osob, jejich telefonních čísel, adres a dalších údajů. Otevřít jej lze z nabídky Soubor|Jedinečné|Kontakty.
Po otevření se zobrazí hlavní okno, které obsahuje tři tlačítka pro otevření jednotlivých oken dokumentu: tlačítko Kontakty otvírá okno s vlastními údaji, tlačítko Kategorie pro zobrazení a úpravy kategorií, do který se zadávané údaje třídí, a tlačítko Nastavení.

Kontakty

Okno Kontakty obsahuje vlastní údaje uložené v dokumentu. Údaje jsou uloženy v tabulce, takže s nimi lze provádět všechny operace, které ovládací prvek tabulka připouští. V tabulce nejsou na počátku zobrazeny všechny sloupce, ale pouze ty nejdůležitější. Zobrazit či skrýt sloupce lze z kontextové nabídky. Všechny údaje k danému kontaktu se zobrazí pomocí tlačítka Detaily v posledním sloupci. Uspořádat údaje podle sloupce lze klepnutím na záhlaví sloupce. Pro zadání filtru slouží tlačítko v pravém horním rohu tabulky.
K přidání nové položka slouží tlačítko Přidat kontakt, které je umístěno pod tabulkou. Toto tlačítko otevře okno se stejnými položkami, jako otvírá tlačítko Detaily. Pro jednotlivé zadávané položky lze převážně zvolit jejich kategorii. Seznamy všech přípustných kategorií pro jednotlivé typy údajů lze upravit v okně Kategorie.

Kategorie

Zde lze pro jednotlivé typy údajů upravit kategorie, do který je lze třídit. Ve většině případů jde pouze o seznam názvů, pouze pro typ Kontakty lze zadat kategorii dvouúrovňově – pro každou kategorii na vyšší úrovni lze zadat seznam podkategorií. Sloupec Popis zde slouží k zapsání libovolné poznámky ke kategorii, například pro pokyny, jak se má posuzovat třídění do jednotlivých kategorií.

Nastavení

Tlačítko Nastavení otevře okno, kde lze určit, jakým způsobem se bude souhrnně zobrazovat jméno, příjmení a tituly.