Sfairadora

Vestavěné dokumenty

Spolu se základním programem se spolu se Sfairadorou dodávají některé již vytvořené dokumenty, které jednak usnadňují typické činnosti, ke kterým je Sfairadora určena, jedna slouží jako příklad jejího užití. Vestavěné dokumenty se svojí podstatou neliší od dokumentů, které vytvořil uživatel, takže uživatel může vestavěné dokumenty podle potřeba upravovat nebo vytvořit jiné, podobné.

Přehled

o
o
o
Kontakty