Sfairadora

  • Referenční příručka

Vestavěné jedinečné dokumenty

Pro usnadnění zpracování běžných typů dat jsou se Sfairadorou dodávány vestavěné dokumenty, které obsahují definici přiměřených datových struktur a zobrazení připravených pro zadávání dat. Jde o takzvané jedinečné dokumenty, kde od každého druhu existuje pouze jediný exemplář. Vestavěné jedinečné dokumenty lze otevřít z nabídky Soubor|Jedinečné. Vestavěné dokumenty se nijak neliší od dokumentů vytvořených uživatelem. Z toho mimo jiné plyne, že je uživatel může co do struktury libovolně upravovat, aby lépe vyhovovaly jeho požadavkům.
K dispozici jsou následující vestavěné dokumenty: