Sfairadora

Kontextová nabídka

.
Většina ovládacích prvků ve Sfairadoře umožňuje provádět různé jim specifické příkazy. Všechny dostupné příkazy k danému ovládacímu prvku jsou shrnuty v kontextové nabídce. Kontextová nabídka se zobrazí stisknutím pravého tlačítka myši na ovládacím prvku, s nímž se má operace provést. Zobrazená kontextová nabídka obsahuje operace pro všechny do sebe vnořené ovládací prvky shora od nejvnitřnějšího k nejvíce vnějšímu (např. po řadě k řádkovému editoru, tabulce a oknu dokumentu).
Příkazy kontextové nabídky jsou popsány vždy u příslušného ovládacího prvku.