Sfairadora

Ovládací prvky

Zde je popsáno ovládání složitějších ovládacích prvků. Nejprve jsou popsány obecné principy použitelné pro ovládání Sfairadory obecně:
Následují kapitoly věnované jednotlivým ovládacím prvkům:
●
Okno
●
Tabulka