Sfairadora

  • Referenční příručka

Příklady kopírování dat

Program Sfairadora je velmi flexibilní v kopírování dat. Pokud se typ zdrojových dat neshoduje s typem dat v cíli, provede konverzi.
Za zmínku stojí především následující možnosti:
● Okopírování části textu nebo tabulky do sekce dokumentu Data – vytvoří se nová datová položka s danými daty.
● Kopírování celých tabulek v rámci dokumentu i mezi dokumenty.
● Okopírování pohledu či textového výstupu do sekce dokumentu Data – vytvoří se nová datová položka s okamžitým stavem pohledu či výstupu.
● Okopírování řádků tabulky do tabulky s jinou strukturou sloupců – okopírují se hodnoty ve stejnojmenných sloupcích.
● Okopírování tabulky do textového editoru (i do editoru jiného programu) – vytvoří se textová representace tabulky.
● Kopírování definic typů – při kopírování definice typu Sfairadora okopíruje i data instance typu, je-li to možné
● Kopírování částí definice zobrazení – podobné ovládací prvky lze vytvářet kopírováním.