Sfairadora

  • Referenční příručka

Styly zobrazení

Styly zobrazení slouží k formátování textů v ovládacích prvcích na obrazovce. Jejich změna vede přímo ke změnu vykreslování odpovídajícího typu ovládacích prvků v celém dokumentu. Názvy všech stylů zobrazení začínají „Zobrazení – “. Pro stručnost je tato předpona v následující tabulce vypuštěna. Styly zobrazení jsou identifikovány popisným názvem, který však neodpovídá jejích internímu názvu, který je třeba užít při manipulaci se styly v jazyce Enki. V následující tabulce jsou tedy uvedeny i interní názvy stylů.
Název stylu
(
interní název)
Popis
aktivní text
(display_active_text)
Barva textu v řádkovém editoru a textovém editoru, pokud je editor aktivní, ale není editován (není v něm textový kurzor). Styl by měl upravovat pouze barvu textu, ostatní vlastnosti by měly zůstat neurčeny. Barva by měla být kontrastní k barvě vybrané položky, která bude použita jako pozadí textu aktivního editoru. Neurčené vlastnosti se převezmou ze stylu editor.
bublinová nápověda
(display_tool_tip_text)
Text v bublinové nápovědě. Bublinová nápověda je zobrazována u některých ovládacích prvků, když nad nimi nějakou dobu bez pohybu prodlí kurzor myši.
editor
(display_edit_text)
Formát, kterým je vykreslován obsah řádkovém editoru, pokud není editován (není v něm textový kurzor).
editor funkcí
(display_program_text)
Formát, kterým je vykreslován obsah textovém editoru. Vzhledem k tomu, že textovým editorem se většinou zadávají funkce, mělo by být zvolené písmo neproporcionální (tj. všechny znaky stejně široké, jako např. Curier), aby bylo možné text svisle zarovnávat.
editovaný text
(display_edited_text)
Barva textu v řádkovém editoru, pokud je zrovna editován (je v něm textový kurzor). Styl by měl upravovat pouze barvu textu, ostatní vlastnosti by měly zůstat neurčeny. Neurčené vlastnosti se převezmou ze stylu editor.
chybový text
(display_error_text)
Formát textu s popisem chyby. Styl se používá pro texty ve stavové řádce, pokud oznamují chybu v zadávaných datech nebo pro texty v zobrazení, pokud nelze vytvořit ovládací prvek pro závažnou chybu v jeho definici.
klávesová zkratka
(display_hot_key_text)
Styl se použije pro znaky v nabídce a jinde, které označují klávesovou zkratku položky. Standardně je styl nastaven na podtržení.
nadpis 1
(display_heading_1)
Styl použitý pro ovládací prvek popisek a sdružené zobrazení, pokud je určeno, že jejich titulek má mít styl „nadpis 1“. Styl nadpis 1 by měl být největší, ostatní by se měly postupně zmenšovat.
nadpis 2
(display_heading_2)
Analogicky k nadpisu 1.
nadpis 3
(display_heading_3)
Analogicky k nadpisu 1.
nadpis 4
(display_heading_4)
Analogicky k nadpisu 1.
nadpis 5
(display_heading_5)
Analogicky k nadpisu 1.
nástrojová lišta
(display_bar_text)
Formát textových položek nástrojové lišty a lišty nabídky. Vzhledem k tomu, že nástrojová liště a lišta nabídky není součástí okna dokumentu, jsou vykreslovány tímto stylem, pouze pokud je příslušný dokument aktivní. Formát vykreslování nástrojové lišty a lišty nabídky se tedy může měnit podle toho, jak se přepíná mezi dokumenty.
okno nabídky
(display_menu_text)
Formát textových položek v rozbaleném okně nabídky. Použije se pro okna hlavní nabídky Sfairadory i pro nabídková okna pro různé výběry hodnoty v dokumentu (tj. pro sdružené zobrazení, pokud má styl okna „nabídka“).
popisky políček
(display_label_text)
Použije se pro všechny texty, které nelze editovat ani aktivovat – tedy pro text prvek popisku, text zaškrtávacího tlačítka, výběrového tlačítka a výběru hodnoty, pokud není titulek vykreslen na vlastním tlačítku, ale vedle něj a pro titulek sdruženého zobrazení, pokud jej nelze aktivovat.
souhrn označených položek
(display_marked_text)
Formát textu souhrnu tabulky pro souhrn označených řádků. Standardní nastavení je modrá barva.
stavová řádka
(display_status_line_text)
Formát textu ve stavové řádce. Pro podrobnosti viz styl nástrojová lišta.
tlačítko
(display_button_text)
Formát textu na tlačítcích a všude tam, kde lze text aktivovat a má funkčnost při klepnutí myší. Konkrétně tedy na tlačítku, zaškrtávacím tlačítku, výběrovém tlačítku, pokud je text na vlastním tlačítku a titulek sdruženého zobrazení, pokud jej lze aktivovat.
výběrové políčko
(display_edit_text)
Formát textu v řádkovém editoru, pokud jej nelze editovat, ale pouze vybrat jednu z možností.
vybraný text
(display_selected_text)
Barva textu který nelze měnit, pokud je aktivován a je vykreslován s barevně odlišeným pozadím (jako položky nabídky).

Styly Windows

Styly Windows jsou styly, jejichž formát odpovídá nastavení Windows. Tato nastavení lze ve Windows změnit v Ovládacích panelech, položka Zobrazení, karta Vzhled. Položkám, kterým zde lze nastavit písmo, odpovídají ve Sfairadoře styly Windows. Tyto styly nelze ve Sfairadoře měnit (svým stavem odrážejí nastavení Windows), nicméně je vhodné je použít jako základ pro nastavování stylů zobrazení, aby zobrazení Sfairadory bylo v souladu se ostatními programy Windows.
Názvy stylů Windows začínají všechny předponou „Windows – “, která je v následující tabulce vynechána. Je doplněn i interní název, jako u stylů zobrazení.
Název stylu
(
interní název)
Popis
barva vybraného textu
(windows_highlight_text)
Styl obsahující pouze barvu textu odvozenou od nastavení „Vybrané položky
text bublinové nápovědy
(windows_tool_tip_text)
Písmo používané ve Windows pro zobrazování bublinové nápovědy.
text ikony
(windows_icon_text)
Písmo používané ve Windows pro popisky ikon.
text nabídky
(windows_menu_text)
Písmo používané ve Windows k vykreslování nabídek.
text okna
(windows_message_text)
Písmo používané ve Windows pro obsah okna.
text stavové řádky
(windows_status_text)
Písmo používané ve Windows pro text stavové řádky.
text tlačítka
(windows_button_text)
Písmo používané ve Windows pro text tlačítka.