Sfairadora

Identifikátory a reference

Identifikátor

K rozlišení jednotlivých datových položek a dalších prvků programu se používají názvy neboli identifikátory. Identifikátor je posloupnost písmen a číslic; kromě nich může obsahovat podtržítko ( _ ). Prvním znakem identifikátoru nesmí být číslice. Žádné jiné znaky (mezery, interpunkce) nejsou v identifikátoru přípustné. Identifikátory mohou obsahovat i písmena s diakritickými znaménky. Které znaky s diakritickými znaménky jsou k dispozici, závisí na kódové stránce dokumentu (kódová stránka se zadává v sekci dokumentu Nastavení). Pokud je pravděpodobné, že bude třeba kódovou stránku změnit (mezinárodní aplikace), doporučujeme v identifikátorech používat pouze základní znaky bez diakritických znamének.
V identifikátorech se rozlišují velká a malá písmena, takže např. identifikátory data, Data a DATA jsou různé a nelze je záměně použít k identifikaci jedné datové položky.
Příklady platných identifikátorů: i, tabulka, _TAB, dve_slova, štítek, R2D2
Příklady neplatných identifikátorů: 3Dspace (začíná číslem), dvě slova (obsahuje mezeru), obrázky/portréty (obsahuje lomítko).

Reference

Pro identifikaci složky ve složených datových položkách (viz datové typy) se používá reference. Reference je posloupnost identifikátorů a/nebo číselných indexů oddělených tečkami. Reference tak postupně určuje datové podsložky ve stávající datové položce. Prázdná reference (která identifikuje celou datovou položku, vůči níž se vyhodnocuje) se zapisuje jako tečka.
Příklad: document.data.tabulka.1.jméno (odkazuje do stávajícího dokumentu, sekce data, položka tabulka, řádek s indexem 1 (tj. druhý řádek, řádky se indexují od 0), sloupec jméno).