Sfairadora

  • Referenční příručka

Sekce dokumentu Definice

Zde lze definovat symboly a objekty použitelné v celém dokumentu. Sekce se dělí na tyto podsekce: