Sfairadora

Sekce dokumentu Šablony výstupů

Jednotlivé položky sekce Šablony výstupů korespondují s položkami sekce Výstupy. Pomocí položek sekce Šablony výstupů lze upravovat vlastnosti výstupů, jejichž aktuální podoba je sama dostupná v sekci Výstupy.
Pro každý výstup lze určit její název, pod kterým bude v dokumentu uložena, a vlastní šablonu. Název musí být identifikátor. Pro vytváření šablony slouží jazyk Enkidu. Vytvořit celou šablonu ručně by mohlo být příliš komplikované, proto je možné nechat šablonu vytvořit automaticky okopírováním položky sekce Data, Pohledy nebo Zobrazení. Takto vytvořenou šablonu je možné upravit podle potřeby.