Sfairadora

  • Referenční příručka

Systémové informace

Systémové informace obsahují údaje o instalaci Sfairadory a o počítači, na kterém běží. Alternativně je lze zobrazit pomocí nabídky Nastavení|Informace o systému.
Položka
Popis
Název počítače
Název počítače, pod kterým je identifikován v počítačové síti.
Jméno uživatele
Jméno přihlášeného uživatele.
Kódová stránka
Kódová stránka používaná systémem Windows ke kódování textů.
Jazyk
Jazyk nastavený systémem Windows pro přihlášeného uživatele.
Verze OS
Verze operačního systému.
Příkazový řádek
Příkazový řádek použitý ke spuštění Sfairadory. Obsahuje plnou cestu k programu a parametry.
Verze aplikace
Verze Sfairadory – tři číslice oddělené tečkou. První označuje podstatnou revizi programu, druhá drobné úpravy, třetí opravy chyb bez změn ve funkčnosti.
Sériové číslo
Sériové číslo zadané při instalaci.
Licenční číslo
Licenční číslo. Pokud není zadáno, jde o zkušební verzi programu.
Složky – složky určené při instalaci, kam se ukládají příslušné soubory.
Uživatelská data
Úplná cesta ke složce, kam se standardně ukládají dokumenty.
Automaticky uložené
Složka používaná pro automaticky uložené dokumenty.
Cesta je relativní ke složce Uživatelská data.
Jedinečné
Složka používaná pro ukládání jedinečných dokumentů. Obsah nabídky Soubor|Jedinečné je určen obsahem této složky.
Cesta je relativní ke složce Uživatelská data.
Sady nástrojů
Složka používaná pro ukládání sad nástrojů. Obsah nabídky Nástroje je mimo jiné určen obsahem této složky.
Cesta je relativní ke složce Uživatelská data.
Souborové manipulátory
Složka používaná pro ukládání souborových manipulátorů. Obsah této složky spoluurčuje obsah nabídky Soubor|Nový a typy souborů, které lze otevřít pomocí Soubor|Otevřít.
Cesta je relativní ke složce Uživatelská data.
Šablony
Složka používaná pro ukládání šablon dokumentů. Obsah této složky spoluurčuje obsah nabídky Soubor|Nový.
Cesta je relativní ke složce Uživatelská data.
Konfigurace programu
Úplná cesta ke složce, kam je ukládán konfigurační soubor.
Instalace programu
Úplná cesta ke složce, kam je Sfairadora instalována.