Sfairadora

Systémová nastavení

Systémová nastavení (sekce Nastavení systémového dokumentu) ovlivňují všechny dokumenty Sfairadory. Jiným způsobem je lze též zobrazit pomocí nabídky Nastavení|Nastavení systému. Některé položky nastavení u sebe mají tlačítko pro dědění hodnoty . Pokud je zamáčknuté, hodnota se převezme z nastavení systému Windows. Pakliže se nastavení Windows změní, změna se promítne i zde. Je-li požadováno nastavit příslušnou hodnotu odlišně od nastavení Windows, je třeba zrušit zamáčknutí tlačítka.
Dále jsou popsána nastavení odlišná od nastavení běžných dokumentů. Oddíly nastavení Vzhled stránky, Symboly a Styly formátování textu jsou totožná s nastaveními běžného dokumentu. V příslušné kapitole o nastaveních běžného dokumentu je rovněž popsáno, jakým způsobem se tyto hodnoty mohou dědit ze systémového dokumentu.
Položka
Popis
Automatické odsazování
Po vytvoření nového řádku klávesou Enter skočí kurzor pod první nemezerový znak na předchozím řádku. Vhodné pro strukturovaný zápis programů. Pokud položka není označena, bude kurzor na začátku řádku.
Klávesa Home skočí nejprve na první nemezerový znak
Pokud kurzor není na prvním nemezerovém znaku, skočí stiskem Home na první nemezerový znak. Pokud na něm již je, skočí na začátek řádku. Pokud položka není označena, vždy skočí na začátek řádku.
Kurzor může být umístěn i za koncem řádku
Umožňuje, aby byl kurzor umístěn na libovolnou pozici na řádku, i vpravo za posledním napsaným znakem. Pokud volba není označena, pokus přesunout kurzor za poslední napsaný znak na řádku přesune kurzor na začátek dalšího řádku.
Editory formátovaného textu (řádkový editor a editor formátovaného textu)
Automatický horní index za metry
Pokud uživatel v editoru napíše m2 nebo m3, editor text automaticky opraví na m2 resp. m3. Záměna se provede, jakmile je za číslicí napsána mezera či stisknuta klávesa Enter. Automatickou opravu lze zrušit funkcí „vzít zpět“ (například klávesami Ctrl+Z).
Automaticky zaměňovat uvozovky za oblé
Automaticky zaměňuje rovné uvozovky za oblé. Tedy "text" nahradí za „text“ a 'text' za ‘text’. Jestli má být použita otvírací nebo uzavírací uvozovka se rozhodně podle toho, zda je mezera před nebo za uvozovkou.
Technické
Povolit připojení k internetu
Pokud je možnost označena, program se automaticky připojuje k internetu, aby zjistil, zda není dostupná aktualizovaná verze programu.
Text napsaný při aktivním řádkovém editoru přepíše jeho obsah
Pokud je aktivní řádkový editor, ale není editován jeho text (tedy není v něm umístěn textový kurzor), je-li tato položka označena, napsaný znak přepíše původní obsah. Pokud označena není, napsaný znak se připojí na konec stávajícího obsahu řádkového editoru.
Potvrzovat klávesu Esc při zavírání oken
Pokud je okno zavíráno klávesou Esc, jsou všechny změny provedené v okně odstraněny. Pokud je tato položka označena, před zavřením okna s odstraněním změn je zobrazen dotaz na potvrzení.
Velikost seznamu naposledy otevřených dokumentů
V nabídce Soubor se zobrazuje seznam naposledy otevřených dokumentů. Zde se nastavuje maximální počet položek tohoto seznamu.
Kódová stránka
Standardní kódování textu ve Sfairadoře. Pokud je zamáčknuto tlačítko dědění hodnoty, je použita hodnota podle jazykového nastavení stávajícího uživatele Windows. Viz nastavení běžného dokumentu.
Jazyk
Standardní jazyk. Pokud je zamáčknuto tlačítko dědění hodnoty, je použita hodnota podle jazykového nastavení stávajícího uživatele Windows. Viz nastavení běžného dokumentu.