Sfairadora

  • Referenční příručka

Druhy dokumentů

Kromě základního druhu dokumentu jsou ve Sfairadoře ještě k dispozici dokumenty se zvláštním užitím:
● Systémový dokument – existuje pouze v jediném exempláři, je vždy otevřen. Obsahuje údaje a nastavení platné pro celý systém Sfairadora. Tyto údaje jsou neustále dostupné.
● Jedinečný dokument – dokument, který je jediný svého druhu.
● Šablona dokumentu – slouží k opakovanému vytváření dokumentů určitého druhu.
● Souborový manipulátor – umožňuje jako dokumenty otvírat soubory jiného typu, než standardní soubory Sfairadory. Příkladem je souborový manipulátor umožňující otvírat textové soubory v textovém editoru v rámci Sfairadory.
● Sada nástrojů – dokument, který obsahuje definice nástrojů dostupné z kteréhokoli dokumentu pomocí nabídky Nástroje.