Sfairadora

Dokument

Dokument představuje základní organizační jednotku Sfairadory. Jeden dokument odpovídá jednomu souboru na disku.
Po vytvoření nového dokumentu je zobrazeno hlavní okno dokumentu. V hlavním okně jsou přehledně zobrazeny všechny údaje uložené v dokumentu. Hlavní okno dokumentu je rozděleno na levý a pravý panel. V pravém panelu je přehled všech součástí dokumentu rozdělený do několika sekcí. Aktivováním položky v levém panelu (klepnutím myší či pomocí kláves se šipkami) se zobrazí obsah příslušné součásti dokumentu v pravém panelu. Je rovněž možné poklepat myší na položku v levém panelu, čímž se příslušná součást otevře v samostatném okně. Tak lze najednou zobrazit několik součástí dokumentu.
Kromě hlavního okna dokumentu lze vytvářet vlastní zobrazení, která umožňují přizpůsobit způsob prezentace s údajů v dokumentu specifickým potřebám uživatele. Vlastní zobrazení lze otevřít ve zvláštním okně, kterému lze případně nastavit příznak, že jde o okno nahrazující hlavní okno dokumentu (tzv. principiální okno).
Při zavření dokumentu se uloží jeho okamžitý stav, jako rozložení oken, pozice kurzoru a pod. Po jeho opětovném otevření je stav obnoven do té podoby, jaká byla při zavření dokumentu. Sfairadora rovněž pravidelně ukládá stav dokumentu automaticky, takže při neočekávaném přerušení práce (výpadkem proudu a pod.) nedojde ke ztrátě dat. Automatické ukládání se neprovádí do souboru, který pro ukládání určil uživatel, ale do oddělených souborů ve složce Dokumenty:Sfairadora\Automaticky uložené. Obsah souboru, který uživatel přiřadil dokumentu, se změní jedině v případě, že uživatel výslovně uložil dokument např. z nabídky Soubor|Uložit. Při spuštění programu jsou všechny automaticky uložené dokumenty znovu otevřeny.
Kromě tohoto základního druhu dokumentu existují ještě další případy dokumentů pro speciální účely. O tom pojednává kapitola Druhy dokumentů.