Sfairadora

Přesměrovaná položka

Přesměrovaná položka určuje, že daná data mají mít stejnou hodnotu jako nějaká jiná data. K tomu je třeba určit název objektu v němž se zdrojová položka nachází a její referenci.
V případě potřeby je možné zadat doplňkové informace analytického typu.
Přesměrovaná položka je obzvlášť užitečná jako typ sloupce odvozené sekvence, pokud je třeba určit, že hodnoty ve sloupci mají být totožné jako hodnoty některého ze sloupců zdrojové sekvence. V takovém případě se použije název objektu src.