Sfairadora

  • Referenční příručka

Okraje dispelu

Typ složky-
Název složky
Popis
Int|Enki optional
left
Šířka levého okraje.
Int|Enki optional
top
Šířka horního okraje.
Int|Enki optional
right
Šířka pravého okraje.
Int|Enki optional
bottom
Šířka spodního okraje.
Pokud není některá šířka zadána, určuje se automaticky.