Sfairadora

signs

Typ složky
Název složky
Popis
Děděná hodnota typu Char
mul_sign
Symbol pro násobení.
Děděná hodnota typu Char
div_sign
Symbol pro dělení.
Děděná hodnota typu Char
dec_sign
Symbol pro desetinné znaménko.
Děděná hodnota typu Char
thousand_sign
Symbol pro oddělení tisíců. Znak s kódem 0 ('`0') znamená, že tisíce nejsou oddělovány.
Děděná hodnota typu String
currency_sign
Symbol měny.
Děděná hodnota typu Char
sep_sign
Oddělovač položek seznamu.