Sfairadora

  • Referenční příručka

style

Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název stylu.
String
next_pstyle
Pokud jde o odstavcový styl, je zde název stylu, který bude nastaven odstavci vytvořeném za odstavcem s tímto stylem.
Bool
is_pformat
Pokud je položka nastavena na TRUE, jde o odstavcový styl, jinak znakový.
format
Aktuální formát stylu. Podle nastavení položky is_pformat zde musí být typ Rich_cformat_def pro znakový styl a Rich_pformat_def pro odstavcový.
Bool
inherit
Pokud je hodnota nastavena na TRUE, styl je děděn z nadřízeného dokumentu. V takovém případě se jeho nastavení automaticky přebírají z definice stejnojmenného stylu v nadřazeném dokumentu. Pokud je třeba nastavení stylu měnit, je nejprve nutné tuto položku nastavit na FALSE.
V seznamu stylů systémového dokumentu tato položka chybí, protože styly již není odkud dědit.
Byte
built_in
Položka rozlišující různé typy vestavěných stylů:
0
uživatelem definovaný styl
1
standardní styl Sfairadory. Nesmí být měněn název stylu.
2
styl zobrazení. Nesmí se měnit název stylu.
3
styl Windows. Nesmí se měnit název ani nastavení stylu.