Sfairadora

Definice funkce

Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název definované funkce. Musí jít o identifikátor.
(viz níže)
ret_val
Typ výsledné hodnoty.
Seq(definice parametru)
(viz níže)
params
Parametry funkce.
Enki|Enkidu
expr
Výraz definující funkci.

ret_val

Typ složky
Název složky
Popis
type
Vlastní typ.
Bool
by_ref
Výsledek je předán odkazem.
Bool
const
Pokud je výsledek předán odkazem, jde o konstantní referenci (skrze niž nelze odkazovaná data měnit).

Definice parametru

Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název parametru. Musí jít o identifikátor.
type
Typ parametru.
Bool
by_ref
Parametr je předán odkazem.
Bool
const
Parametr je konstantní (funkce jeho hodnotu nemění).
Bool
non_strict
Parametr je nestriktní (jeho hodnota může být Error).