Sfairadora

  • Referenční příručka

Stavový objekt řádkového editoru

Řádkový editor poskytuje stavový objekt následujícího typu pod identifikátorem editor_state. Stavový objekt poskytují pouze řádkové editory, které mají povolenu změnu formátování textu.
Typ složky
Název složky
Popis
rich_cformat_info
Informace o formátu znaku, na kterém je kurzor, případně označeného bloku textu.
Atom
edited_data_id
Identifikátor objektu, ve kterém je uložena datová položka, kterou editor právě edituje.
Dref
edited_data_ref
Reference na datovou položku editovanou editorem.